top of page

SORTIMENT A CENY

Podívejte se na aktuální ceny černého a hnědého uhlí, koksu, briket, palivového dříví a štěrku. Naše uhelné sklady v Petřvaldu zajistí dopravu jak v okolí Orlové a Havířova, tak po celém Ostravsko-karvinském regionu.

AKTUÁLNÍ CENÍK PRODEJNÍHO SORTIMENTU K 14.5.2024


Ceny uhlí jsou uvedeny za jeden metrický cent (Kč/q) včetně DPH a daně z pevných paliv. U dřeva jsou vyčísleny v prostorových metrech (Kč/m3) ložených včetně DPH.

Uhlí
Štěrky

ČERNÉ UHLÍ

Námi prodávané uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

 

Kvalitní tříděné uhlí se skvělou výhřevností.

HNĚDÉ UHLÍ – SEVEROČESKÉ DOLY, a.s.

Nízkosirnaté tříděné uhlí s nízkým obsahem škodlivin.

KOKS

ŠTĚRK

KÁMEN

bottom of page